หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนท่าบ่อ 118 88 77.88% 11 9.73% 6 5.31% 8 7.08% 113
2 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 94 61 69.32% 8 9.09% 7 7.95% 12 13.64% 88
3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 81 60 80% 8 10.67% 3 4% 4 5.33% 75
4 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 83 54 69.23% 10 12.82% 5 6.41% 9 11.54% 78
5 โรงเรียนโคกคอนวิทยา 69 34 50.75% 11 16.42% 5 7.46% 17 25.37% 67
6 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 72 31 46.27% 10 14.93% 16 23.88% 10 14.93% 67
7 โรงเรียนสังคมวิทยา 58 28 60.87% 8 17.39% 1 2.17% 9 19.57% 46
8 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 47 25 53.19% 9 19.15% 5 10.64% 8 17.02% 47
9 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 57 24 47.06% 11 21.57% 6 11.76% 10 19.61% 51
10 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 52 24 51.06% 7 14.89% 5 10.64% 11 23.4% 47
11 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 53 22 46.81% 10 21.28% 6 12.77% 9 19.15% 47
12 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 47 21 50% 7 16.67% 8 19.05% 6 14.29% 42
13 โรงเรียนฝางพิทยาคม 43 19 48.72% 8 20.51% 5 12.82% 7 17.95% 39
14 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 38 19 50% 8 21.05% 5 13.16% 6 15.79% 38
15 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 45 16 36.36% 9 20.45% 6 13.64% 13 29.55% 44
16 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 35 16 47.06% 8 23.53% 2 5.88% 8 23.53% 34
17 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 48 12 33.33% 12 33.33% 2 5.56% 10 27.78% 36
18 โรงเรียนถ่อนวิทยา 22 11 57.89% 3 15.79% 2 10.53% 3 15.79% 19
19 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 37 10 34.48% 4 13.79% 6 20.69% 9 31.03% 29
20 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 26 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
21 โรงเรียนพานพร้าว 34 8 30.77% 4 15.38% 10 38.46% 4 15.38% 26
22 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 32 7 25.93% 7 25.93% 4 14.81% 9 33.33% 27
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 14 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 6 42.86% 14
24 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 13 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 7 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
26 โรงเรียนเทศบาล1 สว่างวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]