สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คำแสนวิทยาสรรค์ 58 29 22 109 113 2 0 0 115
2 นาวังศึกษาวิช 34 40 20 94 108 5 1 0 114
3 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 32 22 20 74 86 5 1 0 92
4 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 21 16 10 47 65 9 3 0 77
5 กุดดินจี่พิทยาคม 6 13 18 37 55 9 3 0 67
6 นาแกวิทยา 6 10 7 23 34 5 6 0 45
7 ดงมะไฟวิทยาคม 6 7 3 16 23 5 3 0 31
8 ภูซางใหญ่วิทยาคม 5 3 3 11 16 2 3 0 21
รวม 168 140 103 411 500 42 20 0 562