สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คำแสนวิทยาสรรค์ 113 2 0 0 115
2 นาวังศึกษาวิช 108 5 1 0 114
3 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 86 5 1 0 92
4 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 65 9 3 0 77
5 กุดดินจี่พิทยาคม 55 9 3 0 67
6 นาแกวิทยา 34 5 6 0 45
7 ดงมะไฟวิทยาคม 23 5 3 0 31
8 ภูซางใหญ่วิทยาคม 16 2 3 0 21
รวม 500 42 20 0 562