หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 71 151 94
2 017 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 121 322 175
3 015 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 33 85 56
4 010 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 121 362 197
5 013 โรงเรียนนาแกวิทยา 67 162 96
6 012 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 80 261 120
7 014 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 25 44 35
8 016 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 95 217 128
รวม 613 1604 901
2505

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]