หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 121 113 98.26% 2 1.74% 0 0% 0 0% 115
2 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 121 108 94.74% 5 4.39% 1 0.88% 0 0% 114
3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 95 86 93.48% 5 5.43% 1 1.09% 0 0% 92
4 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 80 65 84.42% 9 11.69% 3 3.9% 0 0% 77
5 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 71 55 82.09% 9 13.43% 3 4.48% 0 0% 67
6 โรงเรียนนาแกวิทยา 67 34 75.56% 5 11.11% 6 13.33% 0 0% 45
7 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 33 24 75% 5 15.63% 3 9.38% 0 0% 32
8 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 25 16 76.19% 2 9.52% 3 14.29% 0 0% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]