หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 36 53 38
2 005 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 99 282 152
3 011 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 48 102 76
4 015 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 49 84 70
5 010 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 33 84 27
6 004 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 47 54 49
7 016 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 60 122 77
8 012 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 74 151 83
9 009 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 129 281 188
10 001 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 110 303 161
11 003 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 45 96 61
12 006 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 51 137 83
13 014 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 18 34 18
14 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 55 97 75
15 007 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 79 179 108
16 008 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 51 95 68
รวม 984 2154 1334
3488

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]