หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 129 104 90.43% 10 8.7% 1 0.87% 0 0% 115
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 110 89 86.41% 10 9.71% 3 2.91% 1 0.97% 103
3 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 99 76 81.72% 8 8.6% 9 9.68% 0 0% 93
4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 79 48 64.86% 19 25.68% 6 8.11% 1 1.35% 74
5 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 74 44 72.13% 9 14.75% 6 9.84% 2 3.28% 61
6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 60 30 50.85% 18 30.51% 11 18.64% 0 0% 59
7 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 51 29 63.04% 13 28.26% 4 8.7% 0 0% 46
8 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 45 29 67.44% 9 20.93% 5 11.63% 0 0% 43
9 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 48 28 65.12% 7 16.28% 8 18.6% 0 0% 43
10 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 49 27 62.79% 9 20.93% 7 16.28% 0 0% 43
11 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 51 25 49.02% 14 27.45% 11 21.57% 1 1.96% 51
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 55 22 48.89% 14 31.11% 8 17.78% 1 2.22% 45
13 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 47 14 35.9% 15 38.46% 9 23.08% 1 2.56% 39
14 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 36 9 29.03% 9 29.03% 12 38.71% 1 3.23% 31
15 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 33 9 40.91% 4 18.18% 8 36.36% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 18 9 50% 3 16.67% 5 27.78% 1 5.56% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]