หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 กลุ่ม 4
สหวิทยาเขตบัวบาน
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
-
ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
-
ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 218 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]