หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 17 34 23
2 011 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 36 65 49
3 006 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 87 174 125
4 009 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 47 101 67
5 005 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 41 95 64
6 003 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 88 197 120
7 010 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 47 107 67
8 002 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 93 207 130
9 001 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 133 380 207
10 008 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 33 87 54
11 004 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 58 94 79
รวม 680 1541 985
2526

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]