หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 133 117 95.9% 4 3.28% 1 0.82% 0 0% 122
2 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 87 76 89.41% 6 7.06% 2 2.35% 1 1.18% 85
3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 88 72 86.75% 9 10.84% 2 2.41% 0 0% 83
4 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 93 66 84.62% 8 10.26% 3 3.85% 1 1.28% 78
5 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 47 30 78.95% 6 15.79% 2 5.26% 0 0% 38
6 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 47 28 71.79% 8 20.51% 3 7.69% 0 0% 39
7 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 58 28 73.68% 4 10.53% 5 13.16% 1 2.63% 38
8 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 41 23 79.31% 2 6.9% 4 13.79% 0 0% 29
9 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 33 15 60% 4 16% 6 24% 0 0% 25
10 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 36 11 57.89% 4 21.05% 3 15.79% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 17 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]