หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]