หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ห้อง 401, 402 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ห้อง 401, 402 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412, 413, 414 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412, 413, 414 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415, 416, 417 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415, 416, 417 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ลานสวนป่าภูมิรักษ์ 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ลานสวนป่าภูมิรักษ์ 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 ลานสวนป่าภูมิรักษ์ 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 ลานสวนป่าภูมิรักษ์ 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 411


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]