หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 3 ต.ค. 2556 09.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 4 ต.ค. 2556 09.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 3 ต.ค. 2556 09.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 4 ต.ค. 2556 09.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 3 ต.ค. 2556 09.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 4 ต.ค. 2556 09.00
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 (ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย) 3 ต.ค. 2556 09.00
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 (ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย) 4 ต.ค. 2556 09.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 3 ต.ค. 2556 09.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 4 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]