สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 67 40 19 126 135 2 2 0 139
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 30 32 22 84 101 11 2 1 114
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ 22 31 18 71 84 12 7 2 103
4 นาดูนประชาสรรพ์ 15 27 25 67 90 18 6 2 114
5 พระกุมารศึกษา 10 6 6 22 31 4 3 1 38
6 มัธยมยางสีสุราช 7 7 13 27 45 16 3 4 64
7 นาภูพิทยาคม 6 4 2 12 23 10 7 3 40
8 ประชาพัฒนา 5 6 8 19 34 12 12 5 58
9 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 7 6 17 40 14 5 5 59
10 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 2 4 5 11 28 9 4 6 41
11 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 1 2 4 20 8 8 4 36
12 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 1 2 3 5 3 2 2 10
13 วัดป่านาเชือก 0 0 1 1 8 1 5 3 14
14 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
รวม 169 166 129 464 644 121 69 39 834