สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 132 2 2 0 136
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 99 11 2 1 112
3 นาดูนประชาสรรพ์ 97 17 6 2 120
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ 83 13 7 3 103
5 มัธยมยางสีสุราช 45 16 3 4 64
6 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 40 14 5 5 59
7 ประชาพัฒนา 34 12 12 5 58
8 พระกุมารศึกษา 28 4 3 1 35
9 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 27 9 4 6 40
10 นาภูพิทยาคม 23 10 7 3 40
11 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 8 8 4 36
12 วัดป่านาเชือก 8 1 5 3 14
13 ราชประชานุเคราะห์ 16 4 3 2 2 9
14 รุ่งอรุณวิทย์ 0 1 3 1 4
รวม 640 121 69 40 870