หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 16 27 21
2 006 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 56 150 91
3 004 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 68 133 100
4 005 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 139 417 228
5 010 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 52 91 64
6 002 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 119 386 172
7 003 โรงเรียนประชาพัฒนา 85 150 119
8 008 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 53 103 81
9 007 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 124 350 206
10 009 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 82 155 97
11 001 โรงเรียนวาปีปทุม 147 536 243
12 013 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 40 72 57
13 011 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 11 16 11
14 012 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 23 41 34
รวม 1015 2627 1524
4151

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]