หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวาปีปทุม 147 134 97.1% 2 1.45% 2 1.45% 0 0% 138
2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 124 100 87.72% 11 9.65% 2 1.75% 1 0.88% 114
3 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 139 97 78.86% 18 14.63% 6 4.88% 2 1.63% 123
4 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 119 88 79.28% 13 11.71% 7 6.31% 3 2.7% 111
5 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 82 46 66.67% 16 23.19% 3 4.35% 4 5.8% 69
6 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 68 39 61.9% 14 22.22% 5 7.94% 5 7.94% 63
7 โรงเรียนประชาพัฒนา 85 35 54.69% 12 18.75% 12 18.75% 5 7.81% 64
8 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 40 31 79.49% 4 10.26% 3 7.69% 1 2.56% 39
9 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 56 28 59.57% 9 19.15% 4 8.51% 6 12.77% 47
10 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 52 23 53.49% 10 23.26% 7 16.28% 3 6.98% 43
11 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 53 20 50% 8 20% 8 20% 4 10% 40
12 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 23 8 47.06% 1 5.88% 5 29.41% 3 17.65% 17
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 16 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 11 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]