หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวาปีปทุม
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 513,516 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 513,516 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 514,515 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 514,515 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง resource 9 ต.ค. 2556 10.00 เป็นต้นไป
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หอประชุมอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 14.30 เป็นต้นไป
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หอประชุมอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 14.30 เป็นต้นไป
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 511 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 511 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 517 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]