เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

พิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้ว!!!
 
  แจ้งข่าวไปยังโรงเรียนในกลุ่ม
  ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
   ม.ต้น (ม.1-ม.3) ทุกท่าน ประชุม
   ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.
    ณ ห้องสิริบงกช  อาคาร 3 โรงเรียนวาปีปทุม


   กิจกรรม Science Show ทั้งระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
    ให้ส่งเ้อกสารรายงานประกอบ  ทีมและ 10 ชุด
  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
    ให้เตรียมโต๊ะแสดงผลงานมาเอง

  กลุ่มสาระภาษาไทย
  สุนทรพจน์ 

ม.ต้น  “เทคโนโลยีก้าวไกล  วัยรุ่นไทยก้าวทัน” 
ม.ปลาย “ภูมิปัญญากับการศึกษาไทย”

เรียงความ
ม.ต้น      -  อาเซียน  -  เศรษฐกิจพอเพียง

             
-  เด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ม.ปลาย
 
-  สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล  คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม
 -  เยาวชนไทย  หัวใจอาเซียน
 
-  เยาวชนไทย  บนฐานคิด  เศรษฐกิจพอเพียง

บทอาขยาน ม.ต้น  ที่กรรมการเลือกมี 6 บท  คือ
1.โคลงโลกนิติ   2.บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
3.บทพากย์เอราวัณ   4.รามเกียรติ์ ตอมศึกอินทรชิต
5.พอใจให้สุข     6.พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

บทอาขยาย ม.ปลาย
บทหลัก
- อิเหนา - ลิลิตตะเลงพ่าย
- กาพย์เห่เรือ
บทเลือก
- ขุนช

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มที่ 2
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้วหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในกลุ่ม 2 ประชุมในวันที่ 22 ส.ค. 2556 เวลา 13.00 น. ที่ห้องพิลาสปทุมมาลย์ โรงเรียนวาปีปทุม (เลื่อนจากวันที่ 23 ส.ค. 2556) เพื่อร่วมพิจารณากรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
 
 
สมัครกรรมการตัดสินแต่ละรายการได้แล้ว
โดยเข้าระบบโรงเรียน แล้วไปที่เมนู "สมัครกรรมการตัดสิน"
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2556
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 1,015
จำนวนนักเรียน 2,627
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,524
จำนวนกรรมการ 948
ครู+นักเรียน 4,151
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,099
ประกาศผลแล้ว 181/185 (97.84%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 29
สัปดาห์นี้ 32
สัปดาห์ที่แล้ว 255
เดือนนี้ 594
เดือนที่แล้ว 349
ปีนี้ 3,056
ทั้งหมด 142,791