หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนกันทรวิชัย 44 92 51
2 001 โรงเรียนบรบือ 97 235 141
3 002 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 129 294 143
4 007 โรงเรียนผดุงนารี 136 413 206
5 009 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 62 94 64
6 008 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 48 99 71
7 018 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 19 42 32
8 011 โรงเรียนมิตรภาพ 49 82 60
9 015 โรงเรียนยางวิทยาคม 38 109 59
10 017 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 51 97 63
11 016 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 70 139 97
12 006 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 106 229 154
13 003 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 24 59 37
14 012 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 38 41 29
15 014 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 54 114 79
16 010 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 29 69 49
17 005 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 38 91 60
18 004 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 55 95 80
19 019 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 12 23 14
20 020 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1 1 1
รวม 1100 2418 1490
3908

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]