หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงนารี 136 116 87.22% 8 6.02% 3 2.26% 6 4.51% 133
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 106 79 84.04% 4 4.26% 7 7.45% 4 4.26% 94
3 โรงเรียนบรบือ 97 63 69.23% 10 10.99% 7 7.69% 11 12.09% 91
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 129 54 71.05% 9 11.84% 3 3.95% 10 13.16% 76
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 51 32 72.73% 8 18.18% 1 2.27% 3 6.82% 44
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 70 30 50.85% 16 27.12% 5 8.47% 8 13.56% 59
7 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 62 26 59.09% 7 15.91% 2 4.55% 9 20.45% 44
8 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 55 19 46.34% 9 21.95% 5 12.2% 8 19.51% 41
9 โรงเรียนกันทรวิชัย 44 18 47.37% 9 23.68% 2 5.26% 9 23.68% 38
10 โรงเรียนมิตรภาพ 49 17 50% 6 17.65% 1 2.94% 10 29.41% 34
11 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 48 16 43.24% 7 18.92% 5 13.51% 9 24.32% 37
12 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 54 13 30.95% 13 30.95% 2 4.76% 14 33.33% 42
13 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 38 13 52% 6 24% 2 8% 4 16% 25
14 โรงเรียนยางวิทยาคม 38 12 35.29% 9 26.47% 1 2.94% 12 35.29% 34
15 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 24 10 50% 3 15% 1 5% 6 30% 20
16 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 29 9 42.86% 6 28.57% 1 4.76% 5 23.81% 21
17 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 38 6 40% 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 15
18 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 19 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 6 40% 15
19 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 12 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
20 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]