หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ห้อง SEAR 1 และห้อง 436 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ห้อง SEAR 2 และห้อง 433 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 และ 3 ห้อง SEAR 1 และห้อง436 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร4 ห้อง SEAR 2 และ 433 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ห้องประชุมอาคาร 5 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ห้องประชุมอาคาร 5 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 09.00-09.30
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 09.30-10.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 10.00-10.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 10.30-11.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 11.00-11.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]