หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-324 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-334 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]