หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 2 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00 ต้องมารายงานตัวก่อนแข่งขัน อย่างน้อย 15 นาที
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 2 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง นวัตกรรม 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง นวัตกรรม 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]