เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ต.ค. 2556
3 ต.ค. 2556
4 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน 1. วงดนตรีลูกทุ่ง ม.1-6 และวงโปงลาง จากเวทีหน้าลานพระพุทธเป็น หอประชุม 80 ปี 2. ขับขานประสานเสียง ม.1-3 และ ม.4-6 วงดนตรีไทย และการแสดงตลก จากหอประชุม 80 ปี ไปเป็น ใต้ถุนอาคาร 6  
  แจ้งข่าว ท่องอาขยาน ม.4-6 บทอาขยานที่ใช้แข่งขัน 1. บทหลัก 1.1 อิเหนาตอนศึกกระหมังกุหนิง 1.2 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 1.3 กาพย์เห่เรือ 2. บทเลือก 2.1 สรวงสวรรค์ชั้นกวี 2.2 นิราศนรินทร์ 2.3 สามัคคีเภทคำฉันท์  
  แจ้งข่าวทุกโรงเรียน ขณะนี้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการ ได้แล้ว  
  แจ้งเปลี่ยนแปลง  วันและเวลาการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การสร้างค่ายพักแรม ม.1-3) และ การสร้างอุปกรณ์ฯ (ม.4-6)  จากวันที่  2 ตุลาคม  2556 เป็นวันที่  4  ตุลาคม  2556  รายงานตัว  8.30 น.  ณ  โรงเรียนมหาวิชานุกูล  มหาสารคาม  
  การแข่งขันสุนทรพจน์ ม.ต้น วันที่ 2 ตุลาคม 2556 หัวข้อเรื่องบังคับ ม.ต้น "คุณธรรมนำใจให้เด็กไทยใช้ชีวิตพอเพียง" - ให้ส่งบทที่กรรมการ 5 ชุด และหัวข้อแบบฉับพลัน 1. การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 2. รักษ์ไทย นิยมไทย ด้วยใจอาเซียน 3. สามัคคีคือพลังสร้างชาติ  
  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4 - 6 กรอบ เรื่องคือ "ประชาคมอาเซี่ยน"  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
สมัครกรรมการตัดสินแต่ละรายการได้แล้ว
โดยเข้าระบบโรงเรียน แล้วไปที่เมนู "สมัครกรรมการตัดสิน"
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน และกรรมการตัดสิน
วันที่ 15 กันยายน 2556
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การสร้างค่ายพักแรม ม.1-3) และ การสร้างอุปกรณ์ (ม.4-6)

 แจ้งเปลี่ยนแปลง  วันและเวลาการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การสร้างค่ายพักแรม ม.1-3) และ การสร้างอุปกรณ์ฯ (ม.4-6)  จากวันที่  2 ตุลาคม  2556 เป็นวันที่  4  ตุลาคม  2556  รายงานตัว  8.30 น.  ณ  โรงเรียนมหาวิชานุกูล  มหาสารคาม

     

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16:16 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,100
จำนวนนักเรียน 2,418
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,490
จำนวนกรรมการ 753
ครู+นักเรียน 3,908
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,661
ประกาศผลแล้ว 187/279 (67.03%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 53
สัปดาห์ที่แล้ว 79
เดือนนี้ 94
เดือนที่แล้ว 379
ปีนี้ 1,895
ทั้งหมด 158,899