ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.87 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
4 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.6 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.4 ทอง 4
5 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.5 ทอง 5
6 กกตูมประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.9 ทอง 6
7 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.7 ทอง 7
8 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.5 ทอง 8
9 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.2 ทอง 9
10 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.6 ทอง 10
11 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.2 ทอง 11
12 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.5 ทอง 12
13 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.7 ทอง 13
14 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 14
15 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.5 เงิน 15
16 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.5 เงิน 16
17 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
18 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.75 เงิน ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.75 ทอง 4
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.25 ทอง 5
6 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 6
7 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 6
8 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 4
5 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 4
5 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 4
5 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 4
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 4
6 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 4
5 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
7 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
8 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
9 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง ชนะเลิศ

หมายเหตุ : ไม่มาทำการแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
4 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 4
5 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
6 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 6
7 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 7
8 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 8
9 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 9
10 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 10
11 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 11
12 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 12
13 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 36 เข้าร่วม 13
14 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 36 เข้าร่วม 13
15 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35 เข้าร่วม 15
16 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 34 เข้าร่วม 16
17 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 34 เข้าร่วม 16
18 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 เข้าร่วม 18
19 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 เข้าร่วม 18
20 ร่มเกล้าวิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 20
21 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 29 เข้าร่วม 21
22 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 29 เข้าร่วม 21
23 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 27 เข้าร่วม 23
24 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 20 เข้าร่วม 24
25 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.25 ทอง 4
5 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 5
6 ร่มเกล้าวิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 4
5 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
6 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 6
7 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 7
8 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 8
9 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 4
5 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
6 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 6
7 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 7
8 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 8
9 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 4
5 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
6 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 6
7 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.66 ทอง 4
5 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.66 ทอง 5
6 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.64 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.49 ทอง 4
5 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.25 ทอง 5
6 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.12 ทอง 6
7 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.12 ทอง 6
8 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.37 ทอง 8
9 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.12 ทอง 9

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.75 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.7 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.51 ทอง 4
5 ร่มเกล้าวิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.12 ทอง 5
6 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.09 ทอง 6
7 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.87 ทอง 7
8 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.3 ทอง 8
9 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.53 ทอง 9
10 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.26 ทอง 10
11 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.6 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.64 ทอง 4
5 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.15 ทอง 5
6 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.81 ทอง 6
7 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
8 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
9 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.71 ทอง 4
5 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.57 ทอง 5
6 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.83 ทอง 6
7 กกตูมประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.71 ทอง 7
8 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.14 ทอง 8
9 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
10 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง ชนะเลิศ

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.8 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 4
5 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.8 เงิน 5
6 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.2 เงิน 6
7 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 7
8 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.6 เงิน 8
9 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -