สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา 87 22 5 5 114
2 มุกดาหาร 82 20 7 0 109
3 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 69 10 6 1 85
4 ผึ่งแดดวิทยาคาร 54 25 17 12 96
5 ดอนตาลวิทยา 49 20 10 4 79
6 มุกดาวิทยานุกูล 43 23 8 7 74
7 คำชะอีวิทยาคาร 40 29 11 6 80
8 ดงหลวงวิทยา 40 20 11 9 71
9 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 35 11 11 3 57
10 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 27 12 6 5 45
11 อุดมวิทย์ 27 11 8 1 46
12 ดงมอนวิทยาคม 26 16 10 9 52
13 คำบกวิทยาคาร 25 16 8 7 49
14 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 24 17 10 10 51
15 หว้านใหญ่วิทยา 24 16 12 4 52
16 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 23 11 9 8 43
17 คำชะอีพิทยาคม 22 20 5 10 47
18 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 22 18 12 3 52
19 นวมินทราชูทิศอีสาน 18 19 9 4 46
20 ดงเย็นวิทยาคม 18 13 5 8 36
21 เหล่าประชาอุทิศ 17 3 4 6 24
22 หนองแวงวิทยาคม 16 10 6 4 32
23 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 15 13 7 5 35
24 เมืองมุกวิทยาคม 14 12 8 5 34
25 นาโสกวิทยาคาร 13 7 8 8 28
26 โชคชัยวิทยา 12 17 6 3 35
27 ผาเทิบวิทยา 10 8 8 12 26
28 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 9 7 10 3 26
29 โพธิ์ไทรวิทยา 8 12 6 6 26
30 กกตูมประชาสรรค์ 5 7 1 3 13
รวม 874 445 244 171 1,563