สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 33 23 21 77 82 20 7 0 109
2 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 26 17 12 55 69 10 6 1 85
3 ดอนตาลวิทยา 13 10 6 29 49 20 10 4 79
4 หนองสูงสามัคคีวิทยา 12 17 16 45 71 21 5 5 97
5 ผึ่งแดดวิทยาคาร 11 12 6 29 54 25 17 12 96
6 ดงหลวงวิทยา 11 7 7 25 40 20 11 9 71
7 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 9 8 9 26 35 11 11 3 57
8 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 8 2 3 13 23 12 6 5 41
9 มุกดาวิทยานุกูล 7 10 8 25 43 23 8 7 74
10 นวมินทราชูทิศอีสาน 7 5 1 13 18 19 9 4 46
11 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 6 5 4 15 22 18 12 3 52
12 คำบกวิทยาคาร 5 4 1 10 24 16 8 7 48
13 เหล่าประชาอุทิศ 5 2 1 8 17 3 4 6 24
14 คำชะอีวิทยาคาร 4 7 8 19 40 29 11 6 80
15 คำชะอีพิทยาคม 4 2 4 10 22 20 5 10 47
16 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 3 6 6 15 23 16 10 10 49
17 อุดมวิทย์ 3 4 5 12 27 11 8 1 46
18 นาโสกวิทยาคาร 2 4 4 10 13 7 8 8 28
19 ดงมอนวิทยาคม 2 2 4 8 26 16 10 9 52
20 หว้านใหญ่วิทยา 2 1 5 8 24 16 12 4 52
21 ผาเทิบวิทยา 2 1 2 5 10 8 8 12 26
22 หนองแวงวิทยาคม 1 6 0 7 14 10 6 4 30
23 ดงเย็นวิทยาคม 1 3 3 7 18 13 5 8 36
24 โชคชัยวิทยา 1 1 2 4 10 17 6 3 33
25 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 1 0 2 9 7 10 3 26
26 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 5 2 7 23 11 9 8 43
27 กกตูมประชาสรรค์ 0 1 0 1 5 7 1 3 13
28 โพธิ์ไทรวิทยา 0 0 2 2 8 12 6 6 26
29 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 14 13 7 5 34
30 เมืองมุกวิทยาคม 0 0 0 0 14 12 8 5 34
รวม 179 166 142 487 847 443 244 171 1,534