หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 031 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 26 42 27
2 013 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 67 112 87
3 017 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 94 221 131
4 015 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 58 94 79
5 005 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 51 84 71
6 021 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 68 148 84
7 009 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 90 188 137
8 016 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 68 146 108
9 010 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 69 149 95
10 026 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 88 243 138
11 006 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 51 96 74
12 020 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 87 231 136
13 004 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 52 98 68
14 007 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 63 131 79
15 002 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 41 82 62
16 019 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 43 99 71
17 003 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 126 261 169
18 029 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 56 96 67
19 008 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 90 327 150
20 001 โรงเรียนมุกดาหาร 116 426 200
21 023 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 52 103 73
22 028 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 128 308 202
23 030 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 39 91 46
24 027 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 60 136 100
25 022 โรงเรียนอุดมวิทย์ 50 122 76
26 011 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 45 103 63
27 014 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 32 60 44
28 025 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 34 60 48
29 024 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 41 82 53
30 018 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 36 83 52
31 012 โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร 0 0 0
รวม 1921 4422 2790
7212

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]