หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 128 87 73.11% 22 18.49% 5 4.2% 5 4.2% 119
2 โรงเรียนมุกดาหาร 116 82 75.23% 20 18.35% 7 6.42% 0 0% 109
3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 90 69 80.23% 10 11.63% 6 6.98% 1 1.16% 86
4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 126 54 50% 25 23.15% 17 15.74% 12 11.11% 108
5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 87 49 59.04% 20 24.1% 10 12.05% 4 4.82% 83
6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 90 43 53.09% 23 28.4% 8 9.88% 7 8.64% 81
7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 94 40 46.51% 29 33.72% 11 12.79% 6 6.98% 86
8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 88 40 50% 20 25% 11 13.75% 9 11.25% 80
9 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 68 35 58.33% 11 18.33% 11 18.33% 3 5% 60
10 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 51 27 54% 12 24% 6 12% 5 10% 50
11 โรงเรียนอุดมวิทย์ 50 27 57.45% 11 23.4% 8 17.02% 1 2.13% 47
12 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 69 26 42.62% 16 26.23% 10 16.39% 9 14.75% 61
13 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 58 25 44.64% 16 28.57% 8 14.29% 7 12.5% 56
14 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 68 24 39.34% 17 27.87% 10 16.39% 10 16.39% 61
15 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 60 24 42.86% 16 28.57% 12 21.43% 4 7.14% 56
16 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 63 23 45.1% 11 21.57% 9 17.65% 8 15.69% 51
17 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 67 22 38.6% 20 35.09% 5 8.77% 10 17.54% 57
18 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 56 22 40% 18 32.73% 12 21.82% 3 5.45% 55
19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 52 18 36% 19 38% 9 18% 4 8% 50
20 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 51 18 40.91% 13 29.55% 5 11.36% 8 18.18% 44
21 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 32 17 56.67% 3 10% 4 13.33% 6 20% 30
22 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 39 16 44.44% 10 27.78% 6 16.67% 4 11.11% 36
23 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 52 15 37.5% 13 32.5% 7 17.5% 5 12.5% 40
24 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 45 14 35.9% 12 30.77% 8 20.51% 5 12.82% 39
25 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 41 13 36.11% 7 19.44% 8 22.22% 8 22.22% 36
26 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 41 12 31.58% 17 44.74% 6 15.79% 3 7.89% 38
27 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 43 10 26.32% 8 21.05% 8 21.05% 12 31.58% 38
28 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 34 9 31.03% 7 24.14% 10 34.48% 3 10.34% 29
29 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 36 8 25% 12 37.5% 6 18.75% 6 18.75% 32
30 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 26 5 31.25% 7 43.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]