หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 3
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา ชั้น ชั้น 2 17 ก.ย. 2556 09.00 น.- 16.30 น. ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา ชั้น ชั้นล่าง 16 ก.ย. 2556 09.00 น.- 16.30 น. ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา ชั้น ชั้นล่าง 16 ก.ย. 2556 09.00 น.- 16.30 น. ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ห้อง ห้อง ICT 1 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30 น. ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา -12.00 เป็นต้นไป
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ห้อง ห้อง ICT 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30 น. ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา -12.00 เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]