หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 3
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 135 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 - 16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม ห้อง ทิศเหนือ 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม ห้อง ทิศใต้ 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องราชพฤกษ์ / ห้องวิทย์กายภาพ 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 - 12.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00 - 16.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00 - 16.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00 - 16.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง สังคมศึกษา 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 - 16.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง สังคมศึกษา 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 - 16.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]