หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 3
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารราชวิทย์ ชั้น 2 ห้อง 324,325 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30 การสอบข้อเขียนใช้อาคารราชวิทย์ ห้อง 324,325 การสอบปากเปล่าใช้อาคารอำนวยการ ห้อง 111 และการสอบปฏิบัติการใช้อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ห้อง 221, 224
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารราชวิทย์ ชั้น 2 ห้อง 324,325 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30 การสอบข้อเขียนใช้อาคารราชวิทย์ ห้อง 324,325 การสอบปากเปล่าใช้อาคารอำนวยการ ห้อง 111 และการสอบปฏิบัติการใช้อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ห้อง 221, 224
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้นล่าง 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวพร้อมส่งรูปเล่ม 6 ชุด ภายในเวลา 08.30 น. แต่ละทีมจะต้องจัดเตรียมโต๊ะวางโครงงาน หากต้องใช้เสียงประกอบให้จัดเตรียมเครื่องโน๊ตบุค ปลั๊ก และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นมาด้วย
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30 แต่ละทีมจะต้องจัดเตรียมโต๊ะวางโครงงาน หากต้องใช้เสียงประกอบให้จัดเตรียมเครื่องโน๊ตบุค ปลั๊ก และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นมาด้วย
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้นล่าง 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30 แต่ละทีมจะต้องจัดเตรียมโต๊ะวางโครงงาน หากต้องใช้เสียงประกอบให้จัดเตรียมเครื่องโน๊ตบุค ปลั๊ก และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นมาด้วย
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ส่งรูปเล่ม 6 ชุด ภายในวันที่ 16 ก.ย. 56 แต่ละทีมจะต้องจัดเตรียมโต๊ะวางโครงงาน หากต้องใช้เสียงประกอบให้จัดเตรียมเครื่องโน๊ตบุค ปลั๊ก และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นมาด้วย
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เวที ณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ หลังอาคารศูนย์กีฬา 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เวที ณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ หลังอาคารศูนย์กีฬา 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ลานน้ำพุ อาคารราชวิทย์ 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30 แต่ละทีมจะต้องจัดเตรียมโต๊ะวางโครงงาน หากต้องใช้เสียงประกอบให้จัดเตรียมเครื่องโน๊ตบุค ปลั๊ก และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นมาด้วย
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ลานน้ำพุ อาคารราชวิทย์ 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30 แต่ละทีมจะต้องจัดเตรียมโต๊ะวางโครงงาน หากต้องใช้เสียงประกอบให้จัดเตรียมเครื่องโน๊ตบุค ปลั๊ก และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นมาด้วย
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]