หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 024 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 97 188 148
2 025 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 47 91 69
3 026 โรงเรียนภูเรือวิทยา 111 234 162
4 027 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 90 186 127
5 028 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 92 200 143
รวม 437 899 649
1548

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]