หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 336 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 336 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 126 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 127 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง ห้องจริยธรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง หอประชุมเก่า 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง หอประชุมเก่า 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 334 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 334 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง ห้องจริยธรรม 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง ห้องจริยธรรม 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง ห้องจริยธรรม 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]