สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 50 29 12 91 90 8 1 7 99
2 ภูกระดึงวิทยาคม 38 20 15 73 76 19 3 6 98
3 หนองหินวิทยาคม 15 18 13 46 48 10 5 8 63
4 ผาอินทร์แปลงวิทยา 10 10 4 24 25 10 10 9 45
5 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 8 8 7 23 23 8 5 14 36
6 ผาสามยอดวิทยาคม 7 11 6 24 25 15 4 12 44
7 สันติวิทยาสรรพ์ 7 9 4 20 21 7 4 7 32
8 เอราวัณวิทยาคม 6 10 13 29 33 11 6 10 50
9 เขาหลวงวิทยา 4 4 1 9 15 3 3 9 21
10 ภูหลวงวิทยา 4 2 9 15 18 11 5 10 34
11 เลยสว่างวิทยาคม 3 4 8 15 17 5 7 4 29
12 วรราชวิทยา 3 2 3 8 9 4 3 3 16
13 เหมืองแบ่งวิทยาคม 2 11 4 17 22 9 7 7 38
14 เซไลวิทยาคม 2 6 2 10 14 4 4 3 22
15 วังทรายขาววิทยา 2 2 4 8 8 6 4 3 18
16 ผาน้อยวิทยาคม 0 2 4 6 9 2 4 6 15
รวม 161 148 109 418 453 132 75 118 660