สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 90 8 1 7 99
2 ภูกระดึงวิทยาคม 76 19 3 6 98
3 หนองหินวิทยาคม 48 10 5 8 63
4 เอราวัณวิทยาคม 33 11 6 10 50
5 ผาสามยอดวิทยาคม 25 15 4 12 44
6 ผาอินทร์แปลงวิทยา 25 10 10 9 45
7 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 23 8 5 14 36
8 เหมืองแบ่งวิทยาคม 22 9 7 7 38
9 สันติวิทยาสรรพ์ 21 7 4 7 32
10 ภูหลวงวิทยา 18 11 5 10 34
11 เลยสว่างวิทยาคม 17 5 7 4 29
12 เขาหลวงวิทยา 15 3 3 9 21
13 เซไลวิทยาคม 14 4 4 3 22
14 วรราชวิทยา 9 4 3 3 16
15 ผาน้อยวิทยาคม 9 2 4 6 15
16 วังทรายขาววิทยา 8 6 4 3 18
รวม 453 132 75 118 778