หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 25 58 34
2 009 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 67 113 86
3 008 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 56 141 91
4 013 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 110 270 173
5 012 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 45 86 63
6 014 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 62 133 93
7 003 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 22 43 29
8 001 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 110 272 146
9 011 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 45 97 56
10 010 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 80 209 112
11 002 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 34 59 46
12 004 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 27 66 47
13 006 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 37 66 53
14 007 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 66 161 86
15 019 โรงเรียนประจันตวิทยา 0 0 0
16 018 โรงเรียนวรราชวิทยา 19 73 30
17 015 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 56 111 62
รวม 861 1958 1207
3165

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]