หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 110 90 84.91% 8 7.55% 1 0.94% 7 6.6% 106
2 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 110 76 73.08% 19 18.27% 3 2.88% 6 5.77% 104
3 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 80 48 67.61% 10 14.08% 5 7.04% 8 11.27% 71
4 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 66 33 55% 11 18.33% 6 10% 10 16.67% 60
5 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 67 25 44.64% 15 26.79% 4 7.14% 12 21.43% 56
6 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 56 25 46.3% 10 18.52% 10 18.52% 9 16.67% 54
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 62 23 46% 8 16% 5 10% 14 28% 50
8 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 56 22 48.89% 9 20% 7 15.56% 7 15.56% 45
9 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 45 21 53.85% 7 17.95% 4 10.26% 7 17.95% 39
10 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 45 18 40.91% 11 25% 5 11.36% 10 22.73% 44
11 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 37 17 51.52% 5 15.15% 7 21.21% 4 12.12% 33
12 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 34 15 50% 3 10% 3 10% 9 30% 30
13 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 27 14 56% 4 16% 4 16% 3 12% 25
14 โรงเรียนวรราชวิทยา 19 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
15 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 25 9 42.86% 2 9.52% 4 19.05% 6 28.57% 21
16 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 22 8 38.1% 6 28.57% 4 19.05% 3 14.29% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]