สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เลยพิทยาคม 57 32 6 95 84 9 5 2 98
2 เชียงคาน 27 14 16 57 52 9 6 12 67
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 22 24 12 58 47 14 11 6 72
4 เลยอนุกูลวิทยา 15 17 14 46 44 10 10 12 64
5 เชียงกลมวิทยา 10 11 9 30 25 16 12 16 53
6 ท่าลี่วิทยา 10 6 3 19 18 8 9 9 35
7 นาด้วงวิทยา 7 7 6 20 18 8 6 7 32
8 นาอ้อวิทยา 6 6 8 20 23 7 3 14 33
9 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ 4 7 7 18 15 4 8 9 27
10 การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 4 6 1 11 11 2 1 3 14
11 ปากชมวิทยา 3 7 2 12 12 6 4 10 22
12 มหาไถ่ศึกษาเลย 3 5 7 15 11 9 9 7 29
13 ธาตุพิทยาคม 1 3 3 7 8 4 2 6 14
14 คอนสาวิทยา 1 3 1 5 3 7 4 8 14
15 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1 2 2 5 2 7 6 10 15
16 มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1 1 1 3 2 1 2 1 5
17 เซนต์จอห์น (ท่าบม) 0 1 0 1 2 1 4 3 7
18 หทัยคริสเตียน 0 0 1 1 0 8 2 6 10
รวม 172 152 99 423 377 130 104 141 611