หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนคอนสาวิทยา 22 36 33
2 008 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 90 194 116
3 006 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 54 110 71
4 009 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 26 54 33
5 005 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 40 115 63
6 003 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 55 126 82
7 004 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 33 59 48
8 011 โรงเรียนปากชมวิทยา 45 85 54
9 010 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 41 97 57
10 012 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 73 189 97
11 007 โรงเรียนเชียงคาน 96 274 144
12 001 โรงเรียนเลยพิทยาคม 111 309 148
13 002 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 89 210 136
14 014 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 19 32 24
15 015 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 41 87 50
16 018 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 6 6 6
17 017 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 16 31 24
18 016 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) 11 14 11
รวม 868 2028 1197
3225

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]