หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเลยพิทยาคม 111 84 84% 9 9% 5 5% 2 2% 100
2 โรงเรียนเชียงคาน 96 52 65.82% 9 11.39% 6 7.59% 12 15.19% 79
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 90 47 60.26% 14 17.95% 11 14.1% 6 7.69% 78
4 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 89 46 58.97% 10 12.82% 10 12.82% 12 15.38% 78
5 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 73 25 36.23% 16 23.19% 12 17.39% 16 23.19% 69
6 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 55 23 48.94% 7 14.89% 3 6.38% 14 29.79% 47
7 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 54 18 40.91% 8 18.18% 9 20.45% 9 20.45% 44
8 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 40 18 46.15% 8 20.51% 6 15.38% 7 17.95% 39
9 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 41 15 41.67% 4 11.11% 8 22.22% 9 25% 36
10 โรงเรียนปากชมวิทยา 45 12 37.5% 6 18.75% 4 12.5% 10 31.25% 32
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 41 11 30.56% 9 25% 9 25% 7 19.44% 36
12 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 19 11 64.71% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65% 17
13 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 26 8 40% 4 20% 2 10% 6 30% 20
14 โรงเรียนคอนสาวิทยา 22 3 13.64% 7 31.82% 4 18.18% 8 36.36% 22
15 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 33 2 8% 7 28% 6 24% 10 40% 25
16 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) 11 2 20% 1 10% 4 40% 3 30% 10
17 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
18 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 16 0 0% 8 50% 2 12.5% 6 37.5% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]