หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 1
สหวิทยาเขตหลักเมือง
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สารสนเทศ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ม.1/3 ห้อง สารสนเทศ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาเซียน 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง งอาเซียน 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง com1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 13.0-16.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 13.0-16.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สมุด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารธรรมสถาน 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารธรรมสถาน 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง จริยธรรม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]