ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24... กลุ่ม 1 , กลุ่ม 2 , กลุ่ม 3......
ณ สพม.24 ..............
ระหว่าง วันที่ ................ เด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 31 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 26 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนมหาไชยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 25 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน