ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24... กลุ่ม 1 , กลุ่ม 2 , กลุ่ม 3......
ณ สพม.24 ..............
ระหว่าง วันที่ ................ เด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน