สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมเด็จพิทยาคม 69 27 8 104 100 11 2 11 113
2 คำม่วง 20 9 16 45 38 13 5 9 56
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 18 18 13 49 38 12 15 9 65
4 ห้วยผึ้งพิทยา 17 18 11 46 48 7 8 7 63
5 บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 10 18 8 36 34 9 2 9 45
6 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 6 8 5 19 23 10 3 12 36
7 กุฉินารายณ์ 4 10 10 24 20 9 6 13 35
8 สามขาสว่างวิทย์ 4 3 1 8 9 4 3 5 16
9 เขาวงวิทยาคาร 3 3 9 15 12 6 5 6 23
10 นิคมหนองแก้วญาณเวที 3 0 0 3 7 0 2 1 9
11 นามนพิทยาคม 2 4 5 11 14 6 5 10 25
12 พุทโธภาวนาประชาสรรพ์ 2 0 0 2 4 1 1 2 6
13 มหาไชยวิทยาคม 1 5 2 8 6 8 1 9 15
14 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1 3 4 8 7 4 2 5 13
15 โนนคำวิทยา 1 2 5 8 13 5 6 7 24
16 แก้วเสด็จพิทยาคม 1 1 1 3 6 4 2 6 12
17 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1 1 1 3 2 2 1 3 5
18 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 0 1 3 4 3 3 3 4 9
19 ประชารัฐพัฒนศึกษา 0 1 0 1 3 3 2 7 8
20 ผาเสวยรังสรรค์ 0 0 3 3 7 4 2 3 13
รวม 163 132 105 400 394 121 76 138 591