สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมเด็จพิทยาคม 69 27 8 104 100 11 2 11 113
2 ห้วยผึ้งพิทยา 22 19 11 52 53 8 8 7 69
3 คำม่วง 20 9 16 45 38 13 5 9 56
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 18 18 13 49 38 12 15 9 65
5 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 12 10 5 27 30 11 3 12 44
6 บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 10 18 8 36 34 9 2 9 45
7 โนนคำวิทยา 10 3 5 18 23 5 6 7 34
8 กุฉินารายณ์ 9 12 10 31 27 9 6 13 42
9 สามขาสว่างวิทย์ 5 3 1 9 10 4 3 5 17
10 เขาวงวิทยาคาร 3 3 9 15 12 6 5 6 23
11 นิคมหนองแก้วญาณเวที 3 0 0 3 7 0 2 1 9
12 พุทโธภาวนาประชาสรรพ์ 3 0 0 3 5 1 1 2 7
13 นามนพิทยาคม 2 4 5 11 14 6 5 10 25
14 มหาไชยวิทยาคม 1 5 2 8 6 8 1 9 15
15 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1 3 4 8 7 4 2 5 13
16 แก้วเสด็จพิทยาคม 1 1 1 3 6 4 2 6 12
17 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1 1 1 3 2 2 1 3 5
18 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 0 1 3 4 3 3 3 4 9
19 ประชารัฐพัฒนศึกษา 0 1 0 1 3 3 2 7 8
20 ผาเสวยรังสรรค์ 0 0 3 3 7 4 2 3 13
รวม 190 138 105 433 425 123 76 138 624