สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมเด็จพิทยาคม 100 11 2 11 113
2 ห้วยผึ้งพิทยา 48 7 8 7 63
3 คำม่วง 38 13 5 9 56
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 38 12 15 9 65
5 บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 34 9 2 9 45
6 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 23 10 3 12 36
7 กุฉินารายณ์ 20 9 6 13 35
8 นามนพิทยาคม 14 6 5 10 25
9 โนนคำวิทยา 13 5 6 7 24
10 เขาวงวิทยาคาร 12 6 5 6 23
11 สามขาสว่างวิทย์ 9 4 3 5 16
12 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 7 4 2 5 13
13 ผาเสวยรังสรรค์ 7 4 2 3 13
14 นิคมหนองแก้วญาณเวที 7 0 2 1 9
15 มหาไชยวิทยาคม 6 8 1 9 15
16 แก้วเสด็จพิทยาคม 6 4 2 6 12
17 พุทโธภาวนาประชาสรรพ์ 4 1 1 2 6
18 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 3 3 3 4 9
19 ประชารัฐพัฒนศึกษา 3 3 2 7 8
20 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 2 2 1 3 5
รวม 394 121 76 138 729