หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 058 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 84 178 117
2 056 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 59 93 79
3 068 โรงเรียนคำม่วง 78 172 109
4 060 โรงเรียนนามนพิทยาคม 47 83 72
5 059 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 73 174 114
6 072 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 11 19 13
7 062 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 18 26 21
8 063 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 10 14 12
9 061 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 63 156 90
10 073 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 17 37 29
11 070 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 18 28 25
12 075 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์ 19 37 21
13 065 โรงเรียนมหาไชยวิทยาคม 27 46 27
14 066 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 20 38 29
15 057 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 127 289 191
16 071 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 22 204 28
17 067 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 89 159 126
18 074 โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร 33 51 46
19 064 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 22 33 30
20 069 โรงเรียนโนนคำวิทยา 49 93 67
รวม 886 1930 1246
3176

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]