หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 127 100 80.65% 11 8.87% 2 1.61% 11 8.87% 124
2 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 89 53 69.74% 8 10.53% 8 10.53% 7 9.21% 76
3 โรงเรียนคำม่วง 78 38 58.46% 13 20% 5 7.69% 9 13.85% 65
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 84 38 51.35% 12 16.22% 15 20.27% 9 12.16% 74
5 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 63 34 62.96% 9 16.67% 2 3.7% 9 16.67% 54
6 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 73 30 53.57% 11 19.64% 3 5.36% 12 21.43% 56
7 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 59 27 49.09% 9 16.36% 6 10.91% 13 23.64% 55
8 โรงเรียนโนนคำวิทยา 49 23 56.1% 5 12.2% 6 14.63% 7 17.07% 41
9 โรงเรียนนามนพิทยาคม 47 14 40% 6 17.14% 5 14.29% 10 28.57% 35
10 โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร 33 12 41.38% 6 20.69% 5 17.24% 6 20.69% 29
11 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 22 10 45.45% 4 18.18% 3 13.64% 5 22.73% 22
12 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 20 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 5 27.78% 18
13 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 18 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
14 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 11 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
15 โรงเรียนมหาไชยวิทยาคม 27 6 25% 8 33.33% 1 4.17% 9 37.5% 24
16 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 22 6 33.33% 4 22.22% 2 11.11% 6 33.33% 18
17 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์ 19 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
18 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 18 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 13
19 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 17 3 20% 3 20% 2 13.33% 7 46.67% 15
20 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 10 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]